Ööbikuorg (Näktergalsdalen) och Rõuges sjöar

Den sista istiden formade landskapet i Võrumaas södra del med många sjöar och dalar. Den 10 km långa och 52 meter djupa Rõuge erosionsdal inrymmer hela sju sjöar: Kahrila, Tõugjärv, Ratasjärv, Kaussjärv, Rõuge Suurjärv, Liinjärv och Valgjärv. Sjöarna binds samman av Rõuge eller Ajo å som börjar från Tindioru dal.

Rõuge erosionsdals sidodalar är Tindi-, Külm-, Mõhk-, Ööbikuorg, Tinopeetri, Hinni, Sikasoo och Järveotsa dal. Den mest kända av dem är den 300 m långa och 12-15 m djupa Ööbikuorg (Näktergalsdalen) som angränsar till den forntida borgbacken.

Bra att veta! På våren, när häggen står i blom, ljuder hela dalen av näktergalssång – därav även dalens namn.

Egenskaper och utrustning
#visitestonia