Abjas pagasta muzejs

Abjas pagasta muzejs iepazīstina ar pagasta vēsturi un šodienas dzīvi. Muzejs darbojas kopš 1999. gada.

Muzeja pastāvīgās ekspozīcijas stendos un vitrīnās ir aplūkojami eksponāti, kas stāsta par senlaikiem, vietējiem iedzīvotājiem, kultūras dzīvi, izglītību, pasta pakalpojumiem, ugunsdzēsējiem, bērnudārzu, sportu, slimnīcu, bibliotēku, ceļu apsaimniekošanu, linu fabriku, piena pārstrādi, muižām u.t.t. Muzejā ir aplūkojami kādreiz izmantotie darbarīki, sadzīves priekšmeti, mācību grāmatas un dažādi dokumenti.

Abjas pagasta muzejs iepazīstina ar pagasta vēsturi un šodienas dzīvi. Muzejs darbojas kopš 1999. gada.

Muzeja pastāvīgās ekspozīcijas stendos un vitrīnās ir aplūkojami eksponāti, kas stāsta par senlaikiem, vietējiem iedzīvotājiem, kultūras

Aprīkojums un ērtības