Narva-Jēsū osta

Narva-Jēsū (Narva-Jõesuu) osta atrodas Narvas upes grīvā. Viesu jahtām te ir izbūvētas 10 piestātnes vietas. Ostā ir ierīkota atkritumu savākšanas vieta, kā arī tiek nodrošināti citi ostas pakalpojumi. Ostā darbojas robežkontroles un pasu kontroles punkts.

Vērtīgi zināt: Ostā var ienākt ūdenstransporta līdzekļi, kuru garums nepārsniedz 20 m, bet iegrime - 2,6 m. Osta ir Baltijas jūras Somu līča dienvidu piekrastes tālākā jahtu osta Igaunijas teritorijā. Pa Narvas upes fārvatera līniju iet Igaunijas Republikas un Krievijas Federācijas robeža. Pirmais muliņš no labā borta - obligātā robežkontrole.

Muliņu tips - stacionāri, gravitācijas, kā arī peldošie pontoni.

Narva-Jēsū (Narva-Jõesuu) osta atrodas Narvas upes grīvā. Viesu jahtām te ir izbūvētas 10 piestātnes vietas. Ostā ir ierīkota atkritumu savākšanas vieta, kā arī tiek nodrošināti citi ostas pakalpojumi. Ostā darbojas robežkontroles un pasu kontrole

Aprīkojums un ērtības
Newsletter