Serves bāka

1646. gadā Livonijas ģenerālgubernators Gabriels Oksenštierns lika uzbūvēt Serves pussalas galā esošajā mazajā saliņā primitīvu bāku. Rudens vētras parādīja, ka bākas izvēlētā atrašanās vieta – mazā saliņa – nav piemērota, un bāka tika pārcelta uz Serves pussalas galu. 1770. gadā tur tika uzcelta akmens bāka, kas tika iznīcināta Otrajā pasaules karā. Pašreizējā koniskā monolītbetona bāka tika uzstādīta 1960. gadā.

Visi apmeklētāji vasaras periodā var arī uzkāpt Baltijas jūras augstākajā bākā. 
Interesanta informācija: 
*Serves bākas augstums no pakājes ir 52 metri, no jūras līmeņa - 53 metri.

1646. gadā Livonijas ģenerālgubernators Gabriels Oksenštierns lika uzbūvēt Serves pussalas galā esošajā mazajā saliņā primitīvu bāku. Rudens vētras parādīja, ka bākas izvēlētā atrašanās vieta – mazā saliņa – nav piemērota, un bāka tika pārcelta uz

Aprīkojums un ērtības
Newsletter