Tartu Universitātes Narvas Koledžas konferenču centrs

Tartu Universitātes Narvas koledžas konferenču centrs atrodas jaunajā mācību ēkā, kas tika atvērta 2012. gadā.

Pie mums var izmantot dažādu izmēru daudzfunkcionālas zāles. Lielākās no tām ir telpas ar 100 un 200 vietām. Šeit ir pieejama arī sinhronās tulkošanas tehnika un 2 tulkošanas kabīnes. Visās telpās ir bezmaksas WiFi. Ir arī nepieciešamā tehnika videokonferenču organizēšanai vai pasākumu tiešraidei internetā.

Vēsturiskās biržas ēkas pagraba zāles lieliski ir piemērotas svētku vakariņām. Plašais mājas vestibils ir piemērots arī kultūras pasākumu, pieņemšanu un gadatirgu organizēšanai.

Ēkā ir arī mājīga kafejnīca "Muna".

Tartu Universitātes Narvas koledžas konferenču centrs atrodas jaunajā mācību ēkā, kas tika atvērta 2012. gadā.

Pie mums var izmantot dažādu izmēru daudzfunkcionālas zāles. Lielākās no tām ir telpas ar 100 un 200 vietām. Šeit ir pieejama arī

Aprīkojums un ērtības
Newsletter