Krāvi baznīca

Krāvi Apustuliskā Pareizticīgo baznīca ir veltīta pravietim Ēlijam un tā tika celta 1895.-1896. gadā.

Pēc pareizticīgo draudzes likvidēšanas tā bija Urvastes baznīcas palīgbaznīca. Te notika gan luterāņu, gan pareizticīgo dievkalpojumi. Šobrīd baznīca atrodas IAPB Veru Katrīnas baznīcas pakļautībā.

Baznīca ir aplūkojama tikai no ārpuses.

Krāvi Apustuliskā Pareizticīgo baznīca ir veltīta pravietim Ēlijam un tā tika celta 1895.-1896. gadā.

Pēc pareizticīgo draudzes likvidēšanas tā bija Urvastes baznīcas palīgbaznīca. Te notika gan luterāņu, gan pareizticīgo dievkalpojumi. Šobr

Aprīkojums un ērtības
Spaflix Estonia