Ag47 galerii & pimik (galleri & mörkrum)

Ag47 galerii & pimik (galleri & mörkrum) är främst ett kompetenscentrum för traditionell fotografi som förenar människor som är intresserade av fotografi, centret anordnar tillfälliga fotografiutställningar och erbjuder sina gäster en möjlighet att testa sina egna kunskaper i sådana aktiviteter.

Vårt syfte är att presentera fotografihistoria och uppskatta fotografisk kulturarv samt tekniska kunskaper förknippade med branchen.
Man kan hyra våra lokaler både för fotografiska aktiviteter (till exempel en fotosession som är präglad av en viss tidsperiod), seminarier, workshops (till exempel en snabbkurs i filmframkallning) med mera.

Ag47 galerii & pimik (galleri & mörkrum) är främst ett kompetenscentrum för traditionell fotografi som förenar människor som är intresserade av fotografi, centret anordnar tillfälliga fotografiutställningar och erbjuder sina gäster en möjlighet att t

Egenskaper och utrustning