Källa: Evolumina

Öar

Estlands många öar erbjuder mycket charm och antik historia. De mest populära öarna är Ösel (Saaremaa), Dagö (Hiiumaa), Kynö (Kihnu), Runö (Ruhnu) och Ormsö (Vormsi).

Anledningen till att öarna i västra Estland valdes in i UNESCO-programmet inom området "Människan och biosfären”, är den unika och mångskiftande naturen i västra Estland, som har överlevt tack vare invånarnas kunskap att leva i enlighet med öns sårbara miljö. Här möter du den verkliga naturen och får möjligheten att njuta av öarnas traditionella rätter samt uppleva säregna skapelser, inspirerade från havet, landsbygden och skogen! 

De flesta av öarna ligger en kort färjetur från landets västra kust. Här hittar du tallskog och enbärsdungar som täcker de största delarna av Ösel och Dagö. Ta dig tid att vandra längs landsvägarna, där du passerar kuststräckor som nästan är helt bevarade, bortsett från några gamla fyrar och väderkvarnar från 1800-talet.

På öarna går det utmärkt att vandra, cykla eller ta bilturer. Här ser man gamla kyrkor och förfallna fästningar, som lämnats kvar efter hedniska estniska krigare, tyska riddare och sovjetisk militär. Det finns även spa, musikfestivaler, öde stränder med camping eller så kan du delta i de många festligheter som arrangeras enligt lokal traditionell kultur.

Eftersom flera öar i Estland har en utpräglad svensk historia, har många öar därför både en estnisk och en svensk form, det vill säga ett svenskt namn vid sidan av det estniska. Kan du gissa det svenska namnet på dessa sju öar? – spela Visit Estonias Ö-spel genom att klicka här!

Destinationsorter