Källa: Sven Zacek

Gröna semestrar

Estland fokuserar, likt övriga världen, allt mer på miljömedvetna val för att visa större hänsyn till naturen omkring oss, spara resurser och konsumera lokalt. Inom turismen är det särskilt viktigt. Hur hittar man då just de turismtjänster och -produkter som bäst lever upp till principerna för hållbar turism?

Det bästa valet är att använda sig av kvalitetsmärkningar och föredra de estniska turistföretag som har tilldelats antingen EHE eller Gröna Nyckeln (Green Key) märkning. När Euromonitor International's Sustainable Travel Index presenterades (lista över de 20 mest hållbara resmålen) finns Estland med på plats fyra. Lonely Planet listar även Estland för år 2024 som ett av de mest hållbara resmålen att besöka, med fokus på Estlands vandringsleder. 

EHE-märkning 

EHE eller ekoturismens kvalitetsmärkning Ehtne ja Huvitav Eesti (Engagerande och Häpnadsväckande Estland) är ett erkännande till sådana tjänster på landsbygden som värdesätter lokal natur och lokalt kulturarv. EHE låter användaren känna sig trygg i att tjänsten är miljö- och gemenskapsvänlig och håller hög kvalitet.

Företagare som tilldelats EHE-märkning avväger noggrant hela sin verksamhet med tanke på dess miljöpåverkan: använder miljövänliga rengörings- och tvättmedel, är ett föredöme i källsortering, undviker engångsartiklar mm. De föredrar tjänster och produkter från lokala företagare. EHE-märkta tjänster delar gärna berättelser om lokal natur, tradition och historia. Turistföretagare måste ansöka om förnyelse för sin EHE-märkning vart 3:e år.

EHE-märkta tjänster:


Gröna Nyckeln (Green Key)
 

Gröna Nyckeln eller Green Key är en internationell miljömärkning som förenar 57 länder världen över. Estland anslöt sig till detta 2001. Det finns nära 20 logiföretag med Gröna Nyckeln märkning, bland dessa såväl stora hotell som mindre turistgårdar och gästlägenheter.

Förutom logiföretag kan märkningen erhållas av diverse underhållningsställen, museer, temaparker mm. Bland sådana finns till exempel Alexela konferensanläggning som flitigt propagerar för miljötänkande hos anläggningens besökare. 

Märkningen strävar efter bästa balans mellan kvalitet, komfort och en miljövänlig verksamhet. Det innebär kontinuerlig utveckling och förbättring hos företag som år efter år fullständigar sina tjänster och därigenom blir allt grönare i sitt tänkande.

Logiföretag som har anslutit sig till Gröna Nyckeln tar fram en miljöpolicy för företaget, sätter upp miljömål och uppfyller de obligatoriska kriterier som hör till märkningen. Dessa kriterier förutsätter en sparsammare resursförbrukning (t.ex. vad gäller el, värme, vatten, avfall, renhållning), användning av lokala estniska livsmedel i hotellrestauranger samt marknadsföring av aktiviteter som har anknytning till sin regions natur och kulturarv.

Märkningen måste förnyas årligen vilket ger en garanti för turisten att den information som ges alltid är uppdaterad och korrekt. Uppfyllelse av gällande krav kontrolleras kontinuerligt. Genom att använda tjänster tillhandahållna av företag med Green Key märkning bidrar vi alla en smula till en bättre miljö.


Green Destinations (Gröna resmål)

För att stötta utvecklingen av resmål som en helhet har Estland anslutit sig till det internationella nätverket Green Destinations. Visit Estonia genomförde 2020 ett pilotprojekt för detta program vid 7 destinationer: Ösel, Dagö, Pärnu, Rakvere, Lahemaa, Järvamaa och Tartu. Målet är att öka ansvarstagandet vid destinationerna och erbjuda besökare en hållbar reseupplevelse vid destinationsorten. I slutet av pilotprogrammet förväntas deltagarna att fortsätta den hållbara utvecklingen av destinationsorten och sträva efter allt högre erkännande. 

2020 på den finska resemässan MATKA gavs Ösel titeln “The winner of Sustainable Travel Competition 2020”. Ösel utmärkte sig särskilt för sin hållbarhet och socialt ansvarstagande.

 

Den här sidan samlar alla gröna företag som i sin dagliga verksamhet tar hänsyn till miljön och principer för hållbar turism. Här finns företag som erbjuder miljövänliga logi- och seminarietjänster och aktiv semester samt ekologiska gårdar. Även aktiv semester kan tillbringas genom att välja tjänster hos ansvarstagande företagare och aktiviteter med mindre miljöpåverkan. 

Aktiviteter

Uppgifter om visning av sökresultat är angivna i punkt 12 i användarvillkoren.