Kort introduktion om Estlands historia och kultur

Källa: Andrei Chertkov

Kort introduktion om Estlands historia och kultur

Estlands historia sträcker sig över en lång och slingrande väg genom tiden, med berättelser om många länder, allt från vikingar till kungar, drottningar och medeltida köpmän av tysk, svensk, dansk och rysk härkomst. I Estland finns en djupt rotad hednisk anda och europeiska tänkesätt innebär att landet och dess folk har nära band med naturen, samtidigt som det är en stolt och självständig EU- och NATO-medlemsstat med ett växande rykte om innovation.


Historien börjar: forntida bosättare


Kort efter slutet av istiden i Europa, bosatte sig de första estniska förfäderna längs Östersjökusten år 9000 f.Kr. Omkring år 800 e.Kr. hade traditionella estniska byar och bysamhällen redan bildats. Många byar från denna tidsepok bebos fortfarande idag.

Det mest slående exemplet på estnisk uråldrig kultur är den rytmiska versen, liksom den fonetiska folkvisetraditionen, där varje rad upprepas flera gånger med tematiska variatio-ner. Kvarlevorna från denna kultur kan du hitta på Kynö och i Setus gränsområde i sydvästra Estland. Estländarna har bevarat en av de största folkvisesamlingarna i världen, med skriftlig dokumentation över ca 133.000 folkvisor.

Naturandligheten är på samma sätt djupt inbäddad i den estniska kulturhistorien, där träden och jorden är omhuldade objekt som besitter kraft. Skogen har alltid varit en källa till liv i denna region. Den ansågs vara en helig plats i Estlands urtida religion, där nutida esters förfäder dyrkade trädens anda.


Estniska vikingar

800-1200 e.Kr. var en period av vikingars plundring och kampen mot plundring runt Östersjön, bland annat av estniska vikingar. Vid den tiden på Estlands största ö Ösel, hade invånarna som då kallades öselborna, bildat en stor flottstyrka. Den mest kända händelsen från den tiden var när estländarna kidnappade den norska drottningen Astrid och hennes son och framtida kung, Olaf Trygvesson. I början av 1100-talet plundrade och förstörde esterna Sigtuna, som då var Sveriges huvudstad. Även idag är Ösel rik på skatter från vikingatiden, som mestadels består av silvermynt.


Medeltida storhetstid


På 1200-talet konfronterades estländarna med kristendomen, som de därefter konverterade till under tyska ordens och danskarnas styre. Under den här tiden blev tyskarna den jordägande adeln och fick ett stort inflytande över Estland under de nästkommande 700 åren. Territoriet, känt som Estland och Lettland, blev sedan det medeltida Livland – en löst knuten grupp av små stater som ingick i de tyska kyrkliga staterna inom det heliga romerska riket.

Tallinn, Estlands medeltida pärla, beviljades Lübecks stadsrättigheter av den danske kungen år 1248, som styrde Estlands huvudstad och många andra lokala städer fram till slutet av 1800-talet. Estlands största städer Tallinn, Tartu, Pärnu och Viljandi var vid den tiden officiella medlemmar i det välmående Hansaförbundet. Detta var en kommersiell och defensiv konfederation av handelsgillen och deras köpstäder, som dominerade den baltiska sjöhandeln längs norra Europa. Om du tar en promenad i Gamla stan i Tallinn kan du se vad som tidigare var salt-, te- och mjöllager, utrustade med vinddörrar och krokar, som en gång drog upp lasten.

Ganska snart uppmärksammades landets blomstrande medeltida ekonomi av angränsande kungariken, som ville utöka sitt geografiska inflytande. Under 1700-talet styrdes Estland av Danmarks och Sveriges kungar samt den ryska tsaren.

Det var då universitetet i Tartu grundades av den svenske kungen Gustav II Adolf. Institutionen kom senare att spelade en viktig roll i Estlands nationella uppvaknande. Det var här som den blå, svart och vita trikoloren invigdes och blev den självständiga republiken Estlands officiella flagga år 1918.


Nutida Estland

Republiken Estland har varit en självständig stat sedan år 1918, som därefter upphävdes under en halvsekel lång sovjetisk ockupation efter andra världskriget. Estland upprättade åter sin självständighet år 1991, även kallad den "sjungande revolutionen", inspirerat från den mer än hundraåriga sångfestivaltraditionen.

Dagens Estland är en blomstrande och framåtblickande medlemsstat i EU och NATO. Här kan du rösta på nätet och starta eget företag på mindre än en halvtimme. Många har redan gjort det, bl.a. grundarna till Skype och Wise.


Uppdaterad senast: 18.06.2023