A.J. Von Krusensterns minnesrum

Minnesrummet över Adam Johann von Krusenstern (1770-1846) öppnades 1995 i tornet på Kiltsi slott. I minnesrummet förevisas material som bekantar besökaren med amiralens, sonen Pauls (1805-1881) och sonsonen Otto Pauls (1834-1871) liv och verksamhet. Här finns särskilt anmärkningsvärda och sällsynta föremål: de kopparstick (i original) som hörde till atlasen för Krusensterns världsomsegling, medaljer som förärades deltagarna i resan, m.m.
Bra att veta: A.J. von Krusenstern ledde den första ryska världsomseglingen (1803-1806).

Minnesrummet över Adam Johann von Krusenstern (1770-1846) öppnades 1995 i tornet på Kiltsi slott. I minnesrummet förevisas material som bekantar besökaren med amiralens, sonen Pauls (1805-1881) och sonsonen Otto Pauls (1834-1871) liv och verksamhet.

Egenskaper och utrustning
Newsletter