Baltikakvarterets Modegatan

Samlade på Baltikakvarterets Modegata finns Estlands modeindustris fem toppvarumärken – butiker som Monton, Mosaic, Baltman, Ivo Nikkolo och Bastion erbjuder flertaliga unika kollektioner och förstärker bilden av Estlands modeindustris livskraft
och mångfacitet. I inredningen används avsiktligt en gammal industrilokals interiör samt återvinningsmöbler som skapar en fin enhet mellan gammalt och nytt.

Samlade på Baltikakvarterets Modegata finns Estlands modeindustris fem toppvarumärken – butiker som Monton, Mosaic, Baltman, Ivo Nikkolo och Bastion erbjuder flertaliga unika kollektioner och förstärker bilden av Estlands modeindustr

Egenskaper och utrustning
Newsletter