Bastionsgångar i Tallinns gamla stad

De hemlighetsfulla gångarna i Tallinns befästningvallar byggdes tillsammans med bastionerna under 1600- och 1700-talen med syfte på att göra omplacering av trupper, ammunition och övrig utrustning osynlig för fienden och de användes till att hålla ett öga på fiendens mineringsverksamhet. Befästningsvallarna ströks ur listan för militära objekt år 1857 och parker anlades ovanför Ingermanlands och Sveriges bastioner därefter.

I Bastiongångar tar framtidståget Dig till år 2219, den andra delen tar dig tillbaka till 1600-talet. Man kan besöka gångarna endast tillsammans med en guide, gruppstorlek upp till 20 personer. Tunneln som tar till bastiongångarna är kantad med kolumner som presenterar olika tidsystem

De hemlighetsfulla gångarna i Tallinns befästningvallar byggdes tillsammans med bastionerna under 1600- och 1700-talen med syfte på att göra omplacering av trupper, ammunition och övrig utrustning osynlig för fienden och de användes till att hålla et

Egenskaper och utrustning
#visitestonia