Besök till Karla byns hortikulturella gårdar

Du välkomnas till fyra hortikulturella gårdar, varav alla har sina egna plantskolor och de kompletterar varandra samt du kan bekanta dig med väldigt olika gårdar och plantor:
- Roogoja gårds klematis och vinrankor,
- Roosoja gårds rosarium,
- Sadevälja gårds barr- och lövträd, buskar och perenner,
- Tõnise arboretom och det bästa urvalet av estniska dekorativbuskar.

Kom och bekanta dig med samtliga kollektionsträdgårdar eller titta på dem separat och fråga trädgårdsrelaterad konsultering.

Tillbringa en trevlig dag i Harju län - här finns aktiviteter för hela dagen!

Du välkomnas till fyra hortikulturella gårdar, varav alla har sina egna plantskolor och de kompletterar varandra samt du kan bekanta dig med väldigt olika gårdar och plantor:
- Roogoja gårds klematis och vinrankor,
- Roosoja gårds rosarium,

Egenskaper och utrustning