Gatukonstfestivalen Stencibility 2018

Stencibility är årlig gatukonstfestival vars syfte är att uppmuntra estniska gatukonstnärer för deras insatser i berikning av vårt gemensamma rum, att höja samhällets uppmärksamhet och medvetenhet om konst som finns i offentligt rum samt att främja estnisk gatukonstkultur. Det finns varierade aktiviteter, allt från stencil art tävlingar, fototävlingar, föreläsningar, workshops och utställningar tills utförandet av gemensamma verk på stora väggar och sammanställning av Tartus gatukonstkarta.

Stencibility är årlig gatukonstfestival vars syfte är att uppmuntra estniska gatukonstnärer för deras insatser i berikning av vårt gemensamma rum, att höja samhällets uppmärksamhet och medvetenhet om konst som finns i offentligt rum samt att främja e

Tider och priser
Tartu linn

Gatukonstfestivalen Stencibility

11.06 - 17.06.2018, 21:00 - 15:00

Egenskaper och utrustning
#visitestonia