Källa: Väike-Maarja i-punkt

Georgs Matrum

Väike-Maarja kommuns historia har stark anknytning till namnet Georg Lurich. Här föddes han och påbörjade sin brottningskarriär. På dagens Georgs Hus ägor låg i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet Kaarma krog. Krogen ägdes av Georg Lurichs föräldrar. Idag verkar en krog och en butik i huset under namnet Georg.
Väike-Maarja kommuns historia har stark anknytning till namnet Georg Lurich. Här föddes han och påbörjade sin brottningskarriär. På dagens Georgs Hus ägor låg i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet Kaarma krog. Krogen ägdes av Georg Lurichs
Egenskaper och utrustning
#visitestonia