Estland 100 år, det firar vi tillsammans!

Källa: Oliver Moosus / Visit Estonia

Estland 100 år, det firar vi tillsammans!

Estland firar sitt hundraårsjubileum år 2018, och du är välkommen att ansluta dig till firandet! Vad är roligare än att fira tillsammans. Tyvärr kan ju språket vara ett hinder för att svenskar på att ett naturligt sätt ska kunna umgås med ester. Ändå finns det vissa ord som är gemensamma. Men hur mycket kan vi förstå varandra? Nu har du chansen att ta reda på detta och samtidigt få möjligheten att vinna en resa till Estland för två.

Estland är ett litet land i storlek, bara cirka 45 000 kvadratkilometer, ungefär samma storlek som Halland, Småland och Skåne tillsammans med 1,3 miljoner invånare. Trots detta och många fientliga angrepp i historien har man lyckats behålla sitt eget språk och sin kultur.

Estniska är ett levande riksspråk med ett ordförråd som täcker alla företeelser och behov i ett modernt samhälle. Estniska är modersmål för drygt en miljon människor. Estniska är ett av de få levande finsk-ugriska språken. Till samma familj hör bl.a. finska, samiska och ungerska men finska är ändå lättast för ester att förstå. 

Trots likheterna med finska språket kan samma ord betyda något helt annat på respektive sida av Finska viken.

VI ska fira tillsammans då blir det ett ännu högtidligare och trevligare firande!

Photo by: Mart Vares

Estniskan har 14 kasus (svenskan har I princip två- nominativ och genitiv), men har däremot inte någon obestämd eller bestämd artikel eller grammatiska genusformer. Ett pronomen kan syfta både på män, kvinnor och saker. Sambandet mellan orden I en sats signaleras med ändelser och därför är ordföljden relativt fri. Eftersom Estland under seklernas lopp har tillhört många andra länder, har estniskan lånat in en mängd ord från lågtyska, högtyska, svenska och ryska. Just dessa låneord skapar likheter med såväl lettiska som de andra ovannämnda språken. När man skriver estniska används det latinska alfabetet och det har man alltid gjort. Det estniska alfabetet består idag av 32 bokstäver. Det finns 17 konsonanter och 9 vokaler i estniskan. Utöver de även i svenskan förekommande vokalerna a,e,i, o, u, ä och ö finns den mer egenartade bokstaven och vokalen õ. Estniska dialektvariationer är ganska små, men det finns vissa skillnader mellan nord och syd. För vårt jubileum har vi gjort en rolig språktävling som avslöjar hur mycket est du är. Allt du behöver göra är att säga några ord på estniska, men först får du höra orden, och sedan prova själv. Alla som är med deltar i en lottning, där huvudpriset är en resa till Estland för dig och en vän, även andra utlottningar sker månadsvis. Detaljerade instruktioner om hur vår språktävling går till kan du också hitta på webbplatsen.

Dela dina resultat med dina vänner och ta reda på hur mycket de vet och kan om estniska språket!

Alla händelser med anknytning till hundraårsfirandet hittar du här

Är du bekant med det estniska språket?

Photo by: Jaanus Ree
Uppdaterad senast: 16.05.2018
Inspiration
Newsletter