e-Estland | Vi gör kommunikationen lättare för landet!

Källa: Jarek Jõepera

e-Estland | Vi gör kommunikationen lättare för landet!

"e-Estland", där "e" står för elektronisk, har blivit något du kan tagga, när du ska beskriva Estlands oerhörda framgångsrika kärleksaffär med allt som har att göra med nätverk eller är digitalisering.

Den landsomfattande entusiasmen för e-effektivisering har trollbundit såväl medborgare som beslutsfattare. Estniska programmerare har varit med om att skapa digitala varumärken såsom Skype, Hotmail och den nu senaste applikationen Transferwise (valutaöverföring online, som till och med lockat till sig kända entreprenörer såsom Richard Branson). Estland har förklarat att åtkomsten till Internet är en mänsklig rättighet. Landet har inlett en blomstrande IT-kultur och har effektivt digitaliserat ett oöverträffat antal offentliga tjänster för medborgare och företag.Rötterna till denna revolution började 1991. Det var det året Estland blev fritt och estniska beslutsfattare fick en ovanlig gåva utifrån ett byråkratiskt oskrivet blad. Genom att sätta sin tilltro till växande möjligheter avseende Internet och innovationsvärde, styrde de landet in i en position, där de lätt kunde ta sig över till att bli en av de mest avancerade e-samhällena i världen.

Numera har esterna ingen anledning att blicka tillbaka, utan kan njuta av det breda utbudet av e-lösningar. För närvarande erbjuder estniska staten sina medborgare 600 e-tjänster och 2.400 till företag. Genom att använda ett inhemskt utvecklat elektroniskt ID-kort, som i praktiken fungerar som ett online-pass, kan en stor del av esterna utföra följande tjänster regelbundet:

  • Underteckna kontrakt på distans.
  • Använda ID-kort för att betala på bussar och spårvagnar.
  • Betala för parkering med hjälp av en mobiltelefon.
  • Rösta på nätet.
  • Genomföra banktransaktioner på nätet.
  • Ta emot digitala recept från läkare, även på distans.
  • Deklarera på nätet.
  • Studenterna kan kontrollera sina betyg och framsteg i inlärandet samt få tillgång till läromedel.
  • Skapa ett nytt företag inom 18 minuter på sin PC.
  • Ansöka om statligt stöd (t.ex. vid föräldraledighet).


Det digitala samhället e-Estland, har möjliggjorts i hög grad tack vare sin infrastruktur, som utformats som ett decentraliserat system, dvs. ett seriekopplat nätverk istället för ett allomfattande program. Flexibiliteten genom denna öppna uppsättning, har möjliggjort nya funktioner i det digitala samhället för att utvecklas och tillföras genom åren utan dyra revideringar av befintliga funktioner.

ID-kortet spelar en nyckelroll i nästan alla innovativa e-tjänster i Estland. Med hjälp av kortet kan identiteten verifieras och man kan även signera digitalt. Den digitala signaturen stöds av estnisk lag och är juridiskt bindande. För att minimera riskerna, används en lämplig kryptering i systemet, med endast fåtal privata data på ID-kortet. Borttappade kort kan lätt spärras och inga säkerhetsöverträdelser har rapporterats under årens lopp.


Trådlösa Internetpunkter finns på kaféer, tåg och även på stranden och i skogen

Foto: Jarek Jõepera

Så med alla denna samhörighet, är det inte förvånande att trådlöst Internet finns nästan överallt i Estland och nästan alltid gratis och snabbt. Trådlös Internetåtkomst finns på de flesta offentliga platser: parker, torg, pubar, kaféer, restauranger, flygplatser, tåg, busstationer och ofta är det även möjligt att ansluta till Internet på vad som verkar vara en avlägsen plats, t.ex. på en strand eller i en skog. Estland planerar även att ansluta landet till nästa generations bredbandsnät med en överföringshastighet upp till 100 Mbit/s.

Framstegen i Estland inom detta område har inte gått obemärkt förbi, särskilt när det gäller insatserna avseende regeringens öppenhet och tillgänglighet. Här har Estland utmärkt sig som en förkämpe för e-regering. Det är en position som de strävar efter att återgälda. Olika icke-statliga organisationer, såsom e-regeringsakademin främjar samarbeten mellan Estland och andra länder, speciellt i centrala och östra Europa samt i Afrika.

Andra sätt där Estland delar sina framgångar, är det nyligen lanserade och världens första e-residensprogrammet. "e-Residency erbjuder alla världens medborgare en statligt utfärdad digital identitet och möjlighet att driva ett betrott företag på nätet, genom att frigöra världens entreprenörspotential," säger Kaspar Korjus, programmeringschef på e-Residency. 

Uppdaterad senast: 13.02.2022