Midsommarkvissets regler

Källa: MFA

Midsommarkvissets regler

 1. Kampanjen Midsommarkviss (nedan Kampanjen) är en lekfull kampanj som ordnas under perioden 2.6–16.6.2021. Arrangörerna är Estlands ambassad (fo-nummer 1060979-2, adress Porkalagatan 22A, 00180 Helsingfors) och Enterprise Estonia (fo-nummer 90006006, adress Lasnamäe 2, 11412 Tallinn), nedan Arrangörerna. Enterprise Estonia är personuppgiftsansvarig för kampanjen och sköter personuppgiftsbehandlingen och administrationen inom kampanjen.

2. En förstaprisvinnare i kampanjen dras bland dem som svarat rätt. Första pris är en resa för två personer till Hapsal i Estland. Första pris inkluderar följande:
• båtbiljetter Helsingfors–Tallinn–Helsingfors (inkl. personbil)
• övernattning på Hestia Hotel Haapsalu Spa
• inträdesbiljett till Hapsal slott
• kupong till Wiigs café (Wiigi kohvik)
• kupong till Hapsal Dietrich

Bland dem som deltagit i Kampanjen lottas dessutom en kulturresa till Tallinn ut med följande innehåll:
• båtbiljetter Helsingfors–Tallinn–Helsingfors
• övernattning i containerhotellet Hektor
• fritt inträde för två till fotokonstcentret Fotografiska
• middag för två i Fotografiskas restaurang

Dessutom lottar vi ut två Elupiltnik+1-kompiskort till Fotografiska och två Kumu-kompiskort till Estlands konstmuseum. Korten gäller i ett år.

Vinnarna ska på begäran uppge hela sin postadress för Arrangörerna (postboxadresser godtas inte) och sin e-postadress och sitt telefonnummer för leverans av vinsten.
Arrangören betalar kostnaderna för leverans av vinsten. Vinsterna skickas till vinnarna i juni–juli 2021.

3. Syftet med kampanjen är att presentera intressant och allmänbildande information om Estlands kultur och historia.

4. Kampanjen är öppen för alla som fyllt 18 år.

5. För att delta i utlottningen måste tävlaren uppge sin e-postadress samt godkänna integritetspolicyn och reglerna för cookies för Visit Estonias webbplats. Deltagaren samtycker dessutom till att hens förnamn i fall av seger får publiceras på Estlands ambassads och Visit Estonias Facebook-sidor.

6. Vinsterna i kampanjen lottas ut bland dem som deltagit i tävlingen på finska och svenska. Sammanlagt dras sex (6) vinnare. Man kan förbättra sina vinstchanser genom att delta flera gånger i frågesporten och uppge sin e-postadress varje gång.

7. Vinnarna publiceras senast den 23 juni 2021 på Estlands ambassads och Visit Estonias Facebook-sidor (@estemb.helsinki, Estonian Embassy in Helsinki, https://www.facebook.com/estemb.helsinki och @visitestonia.fi, Löydä Viro, Visit Estonia, https://www.facebook.com/visitestonia.fi). Uppgifterna om vinnarna publiceras enligt som anges i punkt 5 i reglerna.

8. Arrangören kontaktar vinnarna på de e-postadresser de uppgett inom fem (5) dagar från att resultaten publicerats för att avtala om leveransen.

9. För att få vinsten måste vinnare besvara Arrangörens kontaktförsök eller själv kontakta Arrangören inom 14 dagar efter att resultaten offentliggjorts. Om en vinnare inte svarar och inte kontaktar Arrangören inom utsatt tid, har Arrangören rätt att dra en ny vinnare.

10. Vinnaren har inte rätt att överföra vinsten till någon annan part. Om en vinnare i utlottningen inte vill ta emot eller själv använda vinsten, förbehåller sig Arrangören rätten att dra en ny vinnare.

11. Vinsten kan inte bytas ut mot någon annan produkt eller tjänst.

12. Deltagarna kan inte kräva Arrangörerna på ersättning för kostnader som uppstår för deltagande i Kampanjen.

13. Varken arrangörerna eller deras underleverantörer kan delta i kampanjen.

14. Alla uppgifter som deltagarna ger är konfidentiella, och Arrangörerna varken offentliggör dem utan deltagarens samtycke eller lämnar ut dem till tredje parter. Om en deltagare väljer att prenumerera på nyhetsbrevet (kryssar för punkten "Ja tack, jag vill prenumerera på Visit Estonias månatliga nyhetsbrev!), kan Entreprise Estonia använda deltagarnas personuppgifter eller lämna ut dem till tredje parter för marknadsföringsaktiviteter, marknadsundersökningar, analys av besöksdata eller andra åtgärder för motsvarande syften, samt lägga till deltagaren till Visit Estonias databas över prenumeranter på nyhetsbrevet. Deltagaren kan när som helst avsluta sin prenumeration på nyhetsbrevet.

15. De personuppgifter som deltagaren ger lagras i fem år. Den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen är den registrerades samtycke. Deltagaren kan när som helst återkalla sitt samtycke utan att det påverkar lagligheten i behandling som skett innan samtycket återkallades.

16. Deltagaren har rätt att be den som administrerar personuppgifterna om tillgång till sina egna uppgifter samt rätt att be att de uppdateras eller raderas eller att behandlingen av dem begränsas. Deltagaren har också rätt att inte godkänna behandlingen av dem och till att de överförs från ett system till ett annat. Mer information om hur Arrangören av Kampanjen administrerar och behandlar deltagarnas personuppgifter finns på https://www.visitestonia.com/sv/info-om-estland/integritetspolicy-och-reglerna-for-cookies.

17. Arrangörerna har rätt att göra ändringar i reglerna för Kampanjen och i vinsterna genom att meddela om saken på Kampanjwebbplatsen, där deltagaren kan läsa de aktuella reglerna.

18. Arrangörerna har fattat följande beslut om Kampanjen: Alla beslut som Arrangörerna fattar om Kampanjen är slutgiltiga och gäller alla deltagare. Alla tvister gällande Kampanjen avgörs i enlighet med estnisk lag.

19. Krav och frågor gällande anordnandet av Kampanjen och/eller Arrangörernas förfarande ska skickas till tourism@eas.ee inom sju dagar från det att vinnarna offentliggjorts. Krav och frågor gällande personuppgiftsbehandlingen ska skickas till Arrangörens dataskyddsombud på andmekaitse@eas.ee.

20. Arrangören behandlar kraven inom sju dagar från mottagandet och meddelar sitt beslut visavi kravet på den e-postadress som avsändaren uppgett.

21. Genom att delta i Kampanjen intygar deltagaren att de personuppgifter hen gett är korrekta, att hen förstår Kampanjens regler och åtföljande villkor och att hen deltar i utlottningen frivilligt. Om en deltagare har uppgett felaktiga eller bristfälliga uppgifter eller på något annat sätt underlåtit att följa Kampanjens regler, samt i fall av andra problemsituationer som uppstår oberoende av Arrangörerna, har Arrangörerna rätt att ställa in utlottningen och/eller utdelningen av priserna och kan inte ställas till svars för detta. Arrangörerna har rätt att ensidigt avbryta Kampanjen och prisutdelningen genom att meddela om det offentligt på Kampanjwebbplatsen i fall av regelbrott eller oöverstigligt hinder (force majeure) som Arrangörerna råkar ut för.

Projektet stöds av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Uppdaterad senast: 28.05.2021