Regler för spelet "Google Street View orientering"

Källa: EAS

Regler för spelet "Google Street View orientering"

1. "Google Street View orientering" (hädanefter kallad "kampanjen") är en kampanjtävling som pågår 11.05-16.08.2020 och anordnas av Enterprise Estonia (hädanefter kallad "organisatören"). Enterprise Estonia är personuppgiftsansvarig gällande GDPR.
2. Priset i kampanjtävlingen är *Förmånen att använda Visit Estonias bil i tio dagar, inklusive bränsle för upp till 300 euro*.

3. Syftet med kampanjen är att *Utforska Estland utan att lämna hemmet*.
4. Kampanjen är öppen för alla personer över 18 år.
5. För att delta i kampanjen och i prisutlottningen måste deltagaren fylla i inskicksformuläret med sitt fullständiga namn och en giltig e-postadress, samt godkänna cookie- och sekretesspolicyn på webbplatsen www.visitestonia.com (hädanefter kallat "syftet med behandling av personuppgifter"). Vinnaren måste skicka in de uppgifter som anges i artikel 9 i kampanjreglerna. Juridisk grund för behandling av personuppgifter är GDPR artikel 6 avsnitt 1 underavsnitt a), dvs. samtycke av den registrerade personen.
6. Personuppgifter sparas i fem år.
7. Du har rätt att när som helst dra tillbaka ditt samtycke, utan att detta påverkar behandlingens laglighet baserat på det samtycke som gavs innan det drogs tillbaka.
8. Organisatören kommer inte att överföra personuppgifter till ett tredje land eller en internationell organisation.
9. Vinnaren av kampanjpriset kommer att tillkännages senast den 28.08.2020 på Visit Estonias engelskspråkiga Facebook-sida (användarnamn @visitestonia, officiellt namn Visit Estonia, URL https://www.facebook.com/visitestonia/).
10. Organisatören kommer att kontakta vinnaren inom fem dagar efter tillkännagivandet av vinnarens namn via den angivna e-postadressen för att erhålla vinnarens för- och efternamn, adress, telefonnummer och det hemvistland dit priset ska skickas.
11. Kampanjvinnaren måste svara eller kontakta organisatören för att göra anspråk på kampanjpriset inom 14 dagar efter tillkännagivandet av kampanjresultatet (artikel 9 i kampanjreglerna). Om kampanjvinnaren inte har kontaktat organisatören eller svarat organisatören inom denna tidsperiod, äger organisatören rätt att dra en ny vinnare.
12. Förmånen att använda Visit Estonias bil i tio dagar, inklusive bränsle för upp till 300 euro. Visit Estonias representant kommer att överlämna bilen till vinnaren och underteckna ett ytterligare avtal i Tallinn. Vinnaren kommer också inför resan att få Tallinks tur/returbiljetter på rutten Stockholm-Tallinn-Stockholm. Om vinnaren föredrar att komma till Estland med sin egen bil kommer hen att få ett bränslekort på 300 euro.

Vinnaren måste meddela företrädaren av Visit Estonia om när hen önskar få ut priset minst 14 dagar innan planerad användning av bilen. Vinnaren kan kräva priset fram till 10.12.2020. Om vinnaren inte har anlänt till Estland vid detta datum är priset förlorat.

13. Vinnaren har inte rätt att överlåta priset till en annan part. Om den dragna vinnaren inte vill utnyttja priset själv, förbehåller sig organisatören rätten att dra en ny vinnare.
14. Kampanjpriset kan inte överlåtas och det kan inte bytas ut mot någon annan produkt eller tjänst.
15. Deltagaren kan inte kräva ersättning från organisatören för eventuella kostnader som uppkommit genom deltagandet i kampanjen.
16. Anställda hos organisatören och/eller hos dess upphandlingspartners får inte delta i kampanjen.
17. All information som lämnas av deltagarna kommer att förbli konfidentiell och organisatören kommer inte att publicera den utan deltagarens samtycke, och inte heller dela den med tredje part. Med deltagarens samtycke kan organisatören själv använda informationen eller dela den med tredje part för specifika marknadsföringsaktiviteter, marknadsundersökning, analys eller andra relaterade syften och registrera deltagaren för Visit Estonias elektroniska nyhetsbrev i sin databas. Deltagaren har rätt att säga upp prenumerationen på nyhetsbrevet.
18. Organisatören har rätt att ändra kampanjreglerna, inklusive priserna, och tillkännage detta på den webbplats där kampanjreglerna finns.
19. Om en kampanjdeltagare inte har följt kampanjreglerna eller lämnat falsk eller felaktig information, samt vid andra fel som inte kan tillskrivas organisatören av kampanjen, kan organisatören inte hållas ansvarig om utlottningen eller prisutdelningen inte blir av. Organisatören av kampanjen har en ensidig rätt att avbryta kampanjen och ställa in prisutdelningen vid brott mot kampanjreglerna eller andra oförutsedda omständigheter (force majeure) genom ett offentligt tillkännagivande på kampanjens webbplats.
20. Kampanjens upplägg har utformats av organisatören av kampanjen enligt följande villkor: alla beslut som fattas av organisatören i genomförandet av kampanjen är slutgiltiga och gäller alla deltagare. Alla eventuella tvister som uppstår i samband med kampanjen ska lösas enligt gällande lagstiftning i republiken Estland.
21. Anspråk och frågor om organisationen av och/eller genomförandet av kampanjen måste skickas via e-post till: tourism@eas.ee inom sju dagar efter tillkännagivandet av kampanjresultatet. Anspråk och frågor om behandling av personuppgifter kan skickas till personuppgiftsombudet på följande e-postadress: andmekaitse@eas.ee.
22. Organisatören av kampanjen kommer att granska anspråk inom sju dagar efter mottagandet och kommer att meddela sitt beslut till personen som skickat in anspråket via den e-postadress som angetts i anspråket.
23. Denna kampanj är inte på något sätt sponsrad av, utförd av, administrerad av eller kopplad till Facebook. Informationen kommer att tas emot av organisatören, inte av Facebook. Den inskickade informationen kommer endast att användas för att kontakta vinnarna.
24. Du har rätt att, av den personuppgiftsansvariga parten, kräva åtkomst till och ändring eller borttagning av personuppgifter, eller begränsning av databehandling relaterad till dig eller att göra invändningar mot databehandling, samt rätt till uppgiftsportabilitet.
25. Du har rätt att lämna in ett klagomål till Estlands dataskyddsinspektion.
Detta projekt stöds av den Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Uppdaterad senast: 31.08.2020