Regler för frågan om "Känner du smakerna i Estland"

Källa: Mart Vares

Regler för frågan om "Känner du smakerna i Estland"

1. Quizen "Känner du till smakerna i Estland?" (nedan kallad "Kampanjen"), är ett reklamspel som hålls den 06.04-31.07 2020 och arrangeras av Enterprise Estonia (nedan kallad "Arrangören"). Enterprise Estonia är den registeransvarige, i den mening som avses i GDPR.

2. Priset för quizen "Estonian Food Quiz 2020" är en exklusiv resa för två (vinnaren och ytterligare en person) till Estland – första målet är Tallinn följt av Hapsal, som har utvalts till 2020-års matregion i Estland.

3. Syftet med quizen är att introducera estnisk gastronomi för medborgare i andra länder, priserna kommer att dras endast bland icke-estniska deltagare. Om det upptäcks efter dragningen, att vinnaren råkar vara en estnisk medborgare, förbehåller sig Enterprise Estland rätten att dra en ny vinnare.


4. Kampanjen är öppen för alla som är minst 18 år.


5. För att delta i Kampanjen och i dragningen av priset, måste deltagaren fylla i och lämna in ett formulär med sitt fullständiga namn och korrekt e-postadress samt godkänna cookien och sekretesspolicyn på webbplatsen xxx (nedan kallad "syftet med behandlingen av personuppgifter"). Vinnaren måste lämna in de uppgifter som nämns i artikel 9 i Kampanjreglerna. Rättslig grund för behandling av personuppgifter är GDPR artikel 6 avsnitt 1 underavsnitt a), dvs. samtycke från den registrerade.


6. Personuppgifterna kommer att lagras under en period av fem år.


7. Du har rätten att återkalla ditt samtycke när som helst, utan att det påverkar lagligheten i behandlingen, som baserats på samtycke innan det återkallades.


8. Arrangören får inte överlämna personuppgifterna till ett tredje land eller en internationell organisation.


9. Vinnaren av Kampanjpriset tillkännages senast 7 august 2020 på Visit Estionias engelska Facebook-sida (användarnamn @visitestonia, officiellt namn Visit Estonia, URL https://www.facebook.com/visitestonia/).


10. Arrangören kommer att kontakta vinnaren inom fem dagar efter tillkännagivandet av vinnaren via den angivna e-postadressen, för att få vinnarens för- och efternamn, adress, telefonnummer och hemland, dit priset kommer att skickas.


11. Kampanjvinnaren måste svara Arrangören eller kontakta Arrangören för att får rätten till Kampanjpriset inom 14 dagar efter det att resultaten har tillkännagivits (artikel 9 i Kampanjreglerna). Om Kampanjvinnaren inte har kontaktat Arrangören eller svarat Arrangören inom given tid, har Arrangören rätt att dra en ny vinnare.


12. Kampanjpriset kommer att skickas ut av Arrangören inom 30 dagar efter att ha fått all nödvändig information för att skicka paketet.


13. Vinnaren har inte rätt att överlämna priset till någon annan part. Om vinnaren som dras, inte vill använda priset själv, förbehåller sig Arrangören rätten att dra en ny vinnare.


14. Kampanjpriset är inte överförbart och kan inte bytas ut mot någon annan produkt eller tjänst.


15. Deltagaren kan inte kräva ersättning från Arrangören för de utgifter som har uppstått genom att delta i Kampanjen.


16. Anställda hos Arrangören och/eller dess upphandlingspartner är inte berättigade att delta i kampanjen.


17. All information som lämnats av deltagarna kommer att förbli konfidentiell och Arrangören kommer inte att publicera den utan deltagarens samtycke eller dela den med tredje parter. Med godkännande från deltagaren, kan Arrangören använda informationen själv eller dela den med tredje parter för specifika marknadsföringsaktiviteter, marknadsundersökningar, analyser eller andra relaterade syften och ansluta deltagare som prenumeranter till Visit Estonias elektroniska nyhetsbrev i sin databas. Deltagaren har rätt att avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet.


18. Arrangören har rätt att ändra Kampanjreglerna, inkl. priserna, genom att tillkännage dem på samma webbsida som Kampanjreglerna.


19. Om en Kampanjdeltagare inte har följt Kampanjreglerna eller uppgivit falsk eller felaktig information, såväl som i händelse av andra fel som inte kan hänföras till Kampanjens Arrangör, kommer Arrangören inte att hållas ansvarig för att inte organisera dragningen eller utdelningen av priserna. Arrangören av Kampanjen har en ensidig rättighet att avsluta Kampanjen och sluta dela ut priserna, om reglerna har brutits eller under andra oförutsedda omständigheter (force majeure), genom ett offentligt tillkännagivande på Kampanjens webbsida.


20. Kampanjförfarandena har fastställts av Kampanjens Arrangör under följande villkor: Samtliga beslut som tagits av Arrangören om genomförandet av Kampanjen är slutgiltiga och gäller för alla deltagare. Alla tvister som härrör från Kampanjen ska lösas enligt giltig lagstiftning i Republiken Estland.


21. Reklamation och frågor om Kampanjens organisation och/eller verksamhet, måste skickas via e-post till adressen tourism@eas.ee inom sju dagar efter det att resultaten tillkännagivits. Reklamation och frågor angående behandling av personuppgifter, kan skickas till dataskyddsombudets e-postadress andmekaitse@eas.ee.


22. Arrangören av Kampanjen kommer att granska reklamationen inom sju dagar efter mottagandet och kommer att meddela sitt beslut till den som reklamerat via den e-postadress som angivits i reklamationen.


23. Denna Kampanj är inte på något sätt sponsrad, genomförd, administrerad eller ansluten till Facebook. Informationen kommer att tas emot av Arrangören, inte Facebook. Informationen kommer endast att användas för att kontakta vinnarna.


24. Från den registeransvarige har du rätt att begära åtkomst till och ändring eller radering av personuppgifterna eller begränsning av behandlingen, som rör dig eller att invända mot behandlingen samt rätten till dataportabilitet.


25. Du har rätt att lämna in ett klagomål till Dataskyddsinspektionen i Estland.


Detta projekt stöds av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Uppdaterad senast: 15.07.2020