Regler för kampanjen "Adventskalender 2020"

Källa: EAS

Regler för kampanjen "Adventskalender 2020"

 1. Kampanjen "Adventskalendern 2020" (nedan kallad "Kampanjen") är ett säljfrämjande spel, som hålls under 1 till 24 december 2020 och organiseras av Enterprise Estonia [sv. Företagsamheten Estland] (organisationsnummer 90006006, Lasnamäe 2, 114 12 Tallinn, nedan kallad "Arrangören"), som är registeransvarig i den mening som avses i den allmänna dataskyddsförordningen GDPR.

2. Kampanjvinsten för "Adventskalendern 2020" är en skräddarsydd resa till Estland och måste tas ut under första halvåret 2021 (fram till den 31 maj 2021).
I vinsten ingår:
● Flygbiljetter för två, tur och retur till Tallinn från en större europeisk flygplats
● En tre nätters vistelse för två (ett rum) på ett hotell, som valts av vinnaren
● En trerätters middag för två på en restaurang, som valts av vinnaren.

3. Syftet med adventskalendern är att presentera överraskande och informativa fakta om vinter och jul i Estland för utländska resenärer. Fakta öppnas för webbplatsbesökarna i form av ett virtuellt vykort.

4. Kampanjen är öppen för alla som har fyllt 18 år.

5. För att kunna delta i dragningen, måste deltagaren fylla i anmälningsblanketten genom ett virtuellt vykort, som visas när en lucka i öppnas i adventskalendern. Här ska deltagaren ange sitt förnamn, efternamn och sin e-postadress samt godkänna cookies och sekretesspolicyn (nedan kallad "Syftet med att behandla personuppgifter"). Deltagarna samtycker även till att deras förnamn kommer att offentliggöras på Kampanjens webbplats i de fall de vinner. Om de begärda uppgifterna saknas, kan man inte delta i dragningen.

6. Endast en vinst dras per deltagare (totalt tre vinnare). Deltagaren kan öka sin vinstchans genom att öppna en lucka varje dag och skicka in sina uppgifter via det angivna formuläret.

7. De tre vinnarna kommer att tillkännages senast den 30 december 2020 på Visit Estonias engelska Facebook-sida (användarnamn@visitestonia, officiellt namn "Visit Estonia", och på Kampanjsidan. Det sätt som vinnaren kommer att tillkännages finns angivet i artikel 5 i Kampanjreglerna.

8. Arrangören kommer att kontakta vinnaren inom fem dagar efter tillkännagivandet på den e-postadress som angetts av vinnaren, för att informera om utdelningen av vinsten.

9. Arrangören kontaktar vinnaren inom fem dagar efter tillkännagivandet av vinnaren via den angivna e-postadressen, för att få vinnarens för- och efternamn och andra personliga uppgifter, som behövs för att skicka priset.

10. Kampanjvinnaren måste svara Arrangören eller kontakta Arrangören för att få rätten till Kampanjpriset inom 14 dagar efter tillkännagivandet av resultaten. Om Kampanjvinnaren inte har kontaktat Arrangören eller svarat Arrangören inom given tid, har Arrangören rätt att dra en ny vinnare.

11. Vinnaren har inte rätt att ge över priset till någon annan. Om vinnaren som dras, inte vill utnyttja priset själv, förbehåller sig Arrangören rätten att dra en ny vinnare.

12. Arrangörens anställda och upphandlingspartners kan inte delta i kampanjen.

13. All information som lämnats av deltagarna kommer att förbli konfidentiell och Arrangören kommer inte att publicera den utan deltagarens samtycke eller dela den med tredje part. Om deltagaren ger sitt samtycke (genom att markera rutan för prenumeration av Visit Estonias nyhetsbrev), kan Arrangören använda informationen själv eller dela den med tredje part för specifika marknadsföringsaktiviteter, marknadsundersökningar, analyser eller andra relaterade ändamål och ansluta deltagaren till Visit Estonias elektroniska nyhetsbrev i sin databas. Deltagaren har rätt att när som helst avregistrera sig från nyhetsbrevet.

14. Personuppgifter kommer att lagras under en period av fem år. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke, utan att det påverkar lagenligheten i behandlingen, som baserats på samtycke innan det återkallades.

15. Du har rätt att begära, från den registeransvarige, åtkomst till och ändring eller radering av personuppgifter eller begränsning av behandlingen, som rör dig eller att invända mot behandlingen samt rätten till dataportabilitet. Mer information om behandling av personuppgifter finns här: https://www.eas.ee/personal-data-processing/?lang=en.

16. Arrangören har rätt att ändra Kampanjreglerna, inklusive vinsten och meddela detta på https://www.visitestonia.com/en/advent-calendar#/, där Kampanjreglerna tillhandahålls.

17. Arrangören har rätt att ändra Kampanjreglerna, inklusive priser, genom att meddela detta på samma webbsida som Kampanjreglerna.

18. Om en Kampanjdeltagare inte har följt reglerna för Kampanjen eller uppgett falsk eller felaktig information, såväl som i händelse av andra fel, som inte kan härledas till Kampanjens Arrangör, kommer Arrangören inte att hållas ansvarig för att inte arrangera dragning eller utdelning av priserna. Kampanjens Arrangör har en ensidig rättighet att avsluta Kampanjen och sluta dela ut priserna, om reglerna har överträtts eller under andra oförutsedda omständigheter (force majeure), genom ett offentligt tillkännagivande på Kampanjens webbsida.

19. Kampanjförfarandena har fastställts av Kampanjens Arrangör under följande villkor: Samtliga beslut som tagits av Arrangören om genomförandet av Kampanjen är slutgiltiga och gäller för alla deltagare. Alla tvister som härrör från Kampanjen ska lösas enligt gällande lagstiftning i Republiken Estland.

20. Genom att delta i Kampanjen bekräftar deltagarna att deras inlämnade information är korrekt, de samtycker till villkoren och ger sitt samtycke till att delta i Kampanjen. Om en Kampanjdeltagare inte har följt reglerna i Kampanjen eller har uppgett falsk eller felaktig information, liksom i fall av andra fel, som inte kan hänföras till Kampanjarrangören, kommer Arrangören inte att hållas ansvarig för att inte organisera dragningen eller dela ut vinsten (totalt tre). Kampanjarrangören har en ensidig rätt att avsluta Kampanjen och stoppa utdelningen av vinsten, om reglerna har överträtts eller under andra oförutsedda omständigheter (force majeure), genom ett offentligt tillkännagivande på Kampanjens webbsida.

Detta projekt stöds av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Uppdaterad senast: 01.12.2020