Kärknas klosterruiner

I Kärkna by finner ni ruinerna av Kärkna kloster (1234) som var cisterciernas största centrum i Livland. Klostret låg 0,5km från Emajõgi vid Amme flods mynning (nutida Lammiku by) och fungerade som försvarsfästning för Emajõgis vattenvägar och Tartu stad. Klostret grundades av Tartus biskop Herman I. Av det före detta mäktiga klostret finns bara grundmurarna och vattenkvarnen kvar. Munkklostrets dystra innergård har blivit det lokala folkets festplats.

I Kärkna by finner ni ruinerna av Kärkna kloster (1234) som var cisterciernas största centrum i Livland. Klostret låg 0,5km från Emajõgi vid Amme flods mynning (nutida Lammiku by) och fungerade som försvarsfästning för Emajõgis vattenvägar och Tartu

Egenskaper och utrustning