Kiiu herrgård

Kiiu herrgård är bunden med Kolga herrgård och familjen Stenbock. Här är herrgården nämnd för första gången år 1418. Byggnaden är ett exempel av blandade stilar av jugend och barock. I exteriören har element av neobarock och klassicism blandats ihop. Framför huvudbyggnadens trappa leder en klassisk ringväg. Bakom herrgårdsbyggnaden finns en park i fri form.

Kiiu herrgårds huvudbyggnad är grundligt renoverad, man har bevarat en del av byggnadens detaljer från 100 år sedan och husets exteriör är återställd i dess gamla utseende.
Under sovjettiden fanns här kontoret för kollektiva gården och för närvarande besitts herrgården av Kuusalu kommunstyrelse.

Kiiu herrgård är bunden med Kolga herrgård och familjen Stenbock. Här är herrgården nämnd för första gången år 1418. Byggnaden är ett exempel av blandade stilar av jugend och barock. I exteriören har element av neobarock och klassici

Egenskaper och utrustning