Konferenslokaler i Tallinns Tekniska Universitets Innovation- och affärscentrum Mektory

Hitta en lämplig lokal bland de olika laboratorier, workshops, konferens- och demolokaler i Mektorys 4450 m2 hus och anordna din konferens, möte eller brainstorming hos oss!

Centret inhyser 13 olika möteslokaler, bl a konferenssal, som rymmer upp till 350 personer. Dessutom finns 9 prototyp-laboratorier, Rymdcentrum, 7 ambassad-kulturrum och test-laboratorier. 

Utnyttja även möjligheten att motivera dina anställda med roliga och spännande workshops i slutet av arbetsdagen.

Fråga ytterligare information om teknisk utrustning samt servering och kaffepauser.

Hitta en lämplig lokal bland de olika laboratorier, workshops, konferens- och demolokaler i Mektorys 4450 m2 hus och anordna din konferens, möte eller brainstorming hos oss!

Centret inhyser

Egenskaper och utrustning
Newsletter