Maardu herrgård

Maardu herrgård omnämns för första gången år 1397. Herrgårdskomplexet på en lägre högland tillhör de mest representativa bland tidiga herrgårdar. Ryska tsaren Peter I har besökt herrgården och hennes maka, senare kejsarinnan Katarina är bland herrgårdens framstående rad av ägare. Herrgården har grundligt renoverats och f.n. finns där ett seminariecentrum och eventcentrum.

Intressant att veta: en av Maardu herrgårds ägare, von Bohn, fick sin plats i kulturhistorien genom att betala tryckkostnaden av den första pibeln på estniska.

Maardu herrgård omnämns för första gången år 1397. Herrgårdskomplexet på en lägre högland tillhör de mest representativa bland tidiga herrgårdar. Ryska tsaren Peter I har besökt herrgården och hennes maka, senare kejsarinnan Katarina

Egenskaper och utrustning