Mariakyrkan i Tartu

Mariakyrkan i Tartu stod färdig 1842 som Tartu stads och sockens esters hemkyrka.

År 1869 fick Estlands första sångarfest sin start i Tartus Mariakyrka. I kyrkan verkade den kända musikpersonligheten, anordnaren av sångfestivaler, prästen och skribenten A. H. Willigerode; författare av den första estniska läroboken för gymnastik J. Kurrik, pastorn A. E. Vooremaa som dog en martyrdöd m.fl.

Kyrkan förstördes den 12 juli 1941 och byggdes under 50-talet om till gymnastiksal åt Lantbruksuniversitetet. Kyrkan har använts för idrott i ca 50 år och man har också kallat den för asylen för Tartus idrott.
Huset återlämnades till församlingen först på sommaren 2009. Man har börjat byggnadens renoveringsarbeten.

Mariakyrkan i Tartu stod färdig 1842 som Tartu stads och sockens esters hemkyrka.

År 1869 fick Estlands första sångarfest sin start i Tartus Mariakyrka. I kyrkan verkade den kända musikpersonligheten, anordnaren av sångf

Egenskaper och utrustning
Newsletter