Müürivahegatan i Tallinns gamla stad

Müürivahegatan i Tallinn sträcker sig från Rüütligatan till Bremengången. Till en början tjänade Müürivahegatan som en skyddsgång i stadsmuren längs nedre stadens östra och södra kant. Den, annars mycket smala gata är dubbelt så bred på sträckan mellan Harju- och Suur-Karjagatan, eftersom man här byggde flera nya hus i stället för de som förstördes under andra världskriget och då byggdes hela gatan ut.

Idag kantas Müürivahegatan av många gallerier, hantverksbodar, caféer och nöjesställen.

Müürivahegatan i Tallinn sträcker sig från Rüütligatan till Bremengången. Till en början tjänade Müürivahegatan som en skyddsgång i stadsmuren längs nedre stadens östra och södra kant. Den, annars mycket smala gata är dubbelt så b

Egenskaper och utrustning