Norra Livlands festival

En traditionell estnisk-lettisk festival i historiska Livland – med aktiviteter från presentation av livländska kulturtraditioner till kurser i modernt hantverk. Program: folksångstävling för unga musikgrupper, verkstäder för framställning av stenmosaik samt dekorativt papper av returpapper, tävlingar i livländska danser, sjösånger mm. Ett mångfasseterat och nytt närmande till folkkultur.

En traditionell estnisk-lettisk festival i historiska Livland – med aktiviteter från presentation av livländska kulturtraditioner till kurser i modernt hantverk. Program: folksångstävling för unga musikgrupper, verkstäder för framställning av stenmos

Tider och priser
Häädemeeste alevik, Häädemeeste suveaed

Norra Livlands festival

05.06.2021, 10:00 - 22:00

Egenskaper och utrustning