Baltic Hotel Imperial

Alla rummen i Baltic Hotel Imperials trivsamma och sekelsgamla miljö är med en säregen utseende och luxuslig inredning. Byggnaden placerades år 1877 tätt intill den medeltida stadsmuren, vilket är en sen företeelse i den historiska traditionen.
Till byggnadens höga standard pekar den till i dag välbevarade gamla skorstenen samt delar av den medeltida stadsmuren på hotellets källarvåning. Inga vidsträckta ombyggnader har vidtagits, vi har eftersträvat att bevara och exponera allt det historiskt värdefulla som finns.

Alla rummen i Baltic Hotel Imperials trivsamma och sekelsgamla miljö är med en säregen utseende och luxuslig inredning. Byggnaden placerades år 1877 tätt intill den medeltida stadsmuren, vilket är en sen företeelse i den historiska traditionen.
T

Egenskaper och utrustning
#visitestonia