Padise terrängbana för ATV

Banan på 1 kilometer går längs klosteråns tidigare strandvall och förutsätter p.g.a branta upp- och nedförsbackar att föraren har både modighet och skicklighet att hålla fordonet under kontroll. Banan är smal och man kan därför inte köra förbi. Det är fråga on en terrängbana, inte ett område för terrängkörning. Detta innebär att den exakta banan och körriktningen är markerade i terrängen.
Banan passar bra för ATV men körning med terrängbil är förbjuden p.g.a. banans karaktär.

Banan på 1 kilometer går längs klosteråns tidigare strandvall och förutsätter p.g.a branta upp- och nedförsbackar att föraren har både modighet och skicklighet att hålla fordonet under kontroll. Banan är smal och man kan därför inte köra förbi. Det ä

Egenskaper och utrustning