Ryska Kulturcenters byggnad i Tallinn

Ryska Kulturcentret (f.d. Tallinnflottans Officershus) byggdes efter 2:a Världskriget år 1954.

Östersjöflottans högkvarter hade sitt läge i Tallinn då.

Neoklassiska arkitekturen markeras av en byggnad, vars huvudfasad har ett triangelformat gavelparti och sex fyrsidiga korintkolumner. 

Byggnadens interiör, som på sin tid höll mycket hög standard, omfattar en målningssamling med krigsmarint tema, och en takmålning i flottans tema som pryder en plafond i salen.

Idag är byggnaden en bas för nära 30 olika kreativa grupper. Här anordnas regelbundet olika evenemang och konserter.

Riksregistret över kulturarv.

Ryska Kulturcentret (f.d. Tallinnflottans Officershus) byggdes efter 2:a Världskriget år 1954.

Östersjöflottans högkvarter hade sitt läge i Tallinn då.

Neoklassiska arkitekturen markeras av en byggnad, vars huvud

Egenskaper och utrustning