Salen för Estlands Förening för Naturforskare

ELUS sal ligger i ett av de äldsta bevarade trädhus i Tartu på Struvegatan. I huset har bland annat stannat den världsberömda naturforskaren Alexander von Humboldt under sin resa till Ryssland år 1829. Husets vördiga historia syns även idag på långt håll. Det är lätt åtkomligt både till fots och med bil (parkering i trädgården).

Salen har upp till 70 sittplatser, det är möjligt att omplacera stolar och använda uppfällbara bord. Ett separat kök och toaletter tilhör också till salen, man kan använda tallrikar och bestick, internet och presentatiosutrustning. Salen har använts för anordnande av seminarier, workshops, mottagningar, yoga-träningspass och konserter.

ELUS sal ligger i ett av de äldsta bevarade trädhus i Tartu på Struvegatan. I huset har bland annat stannat den världsberömda naturforskaren Alexander von Humboldt under sin resa till Ryssland år 1829. Husets vördiga historia syns även idag på långt

Egenskaper och utrustning
Newsletter