Sõru Museum

Sõru museum ligger i Emmaste kommun, Pärna by, och utgör en del av Sõru Havscenter. Museet har grundats på initiativ av fru Milvi Vanatoa, i syfte att samla och bevara föremål och traditioner som är typiska för livet i ortens kustbyar. 2006 färdigrenoverades museibyggnaden, där det nu finns tre salar för anordnande av temporära utställningar som tillägg till den stationära utställningen. På andra våningen finns en seminarielokal för olika sammanträden, studiedagar och andra mindre tillställningar.

Sõru museum ligger i Emmaste kommun, Pärna by, och utgör en del av Sõru Havscenter. Museet har grundats på initiativ av fru Milvi Vanatoa, i syfte att samla och bevara föremål och traditioner som är typiska för livet i ortens kustbyar. 2006 färdigren

Egenskaper och utrustning
Newsletter