Stenarna Suurkivi och Ehalkivi i Tagaküla

Letipea näs och fiskebyn öster om staden Kunda är kända för sina stora flyttblock.

I början av byn ligger Tagakülas Suurkivi – med en omkrets på ungefär 30 m och en höjd på 4 m. Nära stranden i strandvattnet ligger den fridlysta Ehalkivi. Blocket är 7,6 m högt, med en omkrets på 49 m och en volym på 950 m3.

Intressant att veta: - Ehalkivi är det flyttblock i Estland som har sin största del ovan markytan. - Ehalkivi är även det största flyttblocket i norra Europa.

Ehalkivi 
har fått sitt namn av faktumet att när solen går ned, göms den helt bakom stenen.

Letipea näs och fiskebyn öster om staden Kunda är kända för sina stora flyttblock.

I början av byn ligger Tagakülas Suurkivi – med en omkrets på ungefär 30 m och en höjd på 4 m. Nära strand

Egenskaper och utrustning
#visitestonia