Tamme Ekogårds Camping

Tamme Ekogårds camping på norra Ösel, i Hiievälja by, ligger i en forntida lund. Stället har en riktigt bra atmosfär för avkoppling, då det innefattar våra förfäders, forna esters, själsliga och praktiska värld i en helhet. För logi erbjuds flera olika möjligheter – en vindvåning, lundstuga, björkstuga eller ett unikt fågelhus i trädet. På campingplatsen finns det även bygunga, gungbräda, karussell, bollplan, eldningsplats, en liten sångscen, grillplats och en utställning av hästredskap. Man kan även se på djur.

Tamme Ekogårds camping på norra Ösel, i Hiievälja by, ligger i en forntida lund. Stället har en riktigt bra atmosfär för avkoppling, då det innefattar våra förfäders, forna esters, själsliga och praktiska värld i en helhet. För logi erbjuds flera oli

Egenskaper och utrustning