V Spa

V Spas namn som bara innehåller en bokstav är inspirerad av vitalitet. Allt gott här i livet börjar med vatten. Och eftersom var och en av oss är själv ansvarig för sin livsglädje, ger vi dig bara utgångspunkten - den första bokstaven - en perfekt möjlighet för dig att ta del av oförglömliga nöjen i vattnet.

Låt avkopplingsbassängens undervatten massager massera din kropp och ha det roligt med barnen i barnbassängen med attraktioner. De allra minsta kan ha det kul i småbarns båtväg.

Vi har över 50 behandlingar från olika håll i världen.

Kom och ta del av Tartu V Spas vatten- och bastuvärld!

V Spas namn som bara innehåller en bokstav är inspirerad av vitalitet. Allt gott här i livet börjar med vatten. Och eftersom var och en av oss är själv ansvarig för sin livsglädje, ger vi dig bara utgångspunkten - den första bokstaven - en perfekt mö

Egenskaper och utrustning