Vihterpalu herrgård och park

Vihterpalu herrgård grundades år 1586, senklassicistiska huvudbyggnaden är troligtvis från 1830-talet.
Herrgårdsbyggnaderna omges på två sidor av Vihterpalufloden med sina höga klippor. Parken är mestadels fritt utformad, men innehåller även tidigare regelbundna delar. Många gamla granar och ett par cembratallar finns bevarade. Bakom huvudbyggnaden växer en stor tuja.
Den totalrenoverade herrgårdsbyggnaden tjänar idag som lyxig kalas-, konferens- och logianläggning, anläggningen kan förbokas för sällskap på 15-100 personer.

Vihterpalu herrgård grundades år 1586, senklassicistiska huvudbyggnaden är troligtvis från 1830-talet.
Herrgårdsbyggnaderna omges på två sidor av Vihterpalufloden med sina höga klippor. Parken är mestadels fritt utformad, men innehåller även tid

Egenskaper och utrustning