Vihterpalu Herrgårds Hotell

Vihterpalu Herrgård är en av de vackraste senklassicistiska herrgårdar i Estland och den är under statligt skydd som arkitekturarv. Herrgårdshistorian går tillbaka till 1400-talet.

Herrgården verkar som platsen där man kan hålla möten, seminarier, bröllop och kalas, genom att erbjuda oförglömliga upplevelser i äkta herrgårdsmiljö.


Vihterpalu Herrgård är en av de vackraste senklassicistiska herrgårdar i Estland och den är under statligt skydd som arkitekturarv. Herrgårdshistorian går tillbaka till 1400-talet.

Herrgården verkar som platsen där man kan hålla möten, se

Egenskaper och utrustning