Vihtertalu herrgård och park

Vihterpalu herrgård grundades troligen år 1586, senklassicistiska huvudbyggnaden är troligtvis från 1830-talet.
Herrgårdsbyggnaderna omges på två sidor av Vihterpalufloden med sina höga klippor. Under den senare hälften av 1800-talet byggdes en s.k. kavaljerstuga som idag ligger i ruiner. Parken är mestadels fritt utformad, men innehåller även tidigare regelbundna delar. Många gamla granar och ett par cembratallar finns bevarade. Bakom huvudbyggnaden växer en stor tuja.
Den totalrenoverade herrgårdsbyggnaden tjänar idag som lyxig konferens- och logianläggning.

Vihterpalu herrgård grundades troligen år 1586, senklassicistiska huvudbyggnaden är troligtvis från 1830-talet.
Herrgårdsbyggnaderna omges på två sidor av Vihterpalufloden med sina höga klippor. Under den senare hälften av 1800-talet byggdes en

Egenskaper och utrustning
#visitestonia