lintujen tarkkailu Põõsaspean niemellä

Põõsaspean niemi sijaitsee Osmussaarea vastapäätä ja on Viron mantereen luoteisin niemi. Se ulottuu kapeana kivisenä harjanteena kauas merelle Osmussaaren suuntaan.

Põõsaspean niemi on yksi Pohjois-Euroopan parhaista paikoista seurata vesilintujen muuttoa.

Niemen yli kulkee tärkeä arktisten vesilintujen muuttoreitti.

Põõsaspean niemi sijaitsee Osmussaarea vastapäätä ja on Viron mantereen luoteisin niemi. Se ulottuu kapeana kivisenä harjanteena kauas merelle Osmussaaren suuntaan.

Põõsaspean niemi on yksi Pohjois-Euroopan parhaista paikois

Ominaisuudet ja varusteet