Google Street View -suunnistuskisan säännöt

Lähde: EAS

Google Street View -suunnistuskisan säännöt

1. Google Street View -suunnistuskisa (jäljempänä "kampanja") on Viron matkailun edistämiskeskuksen (Enterprise Estonia, jäljempänä "järjestäjä") järjestämä myynninedistämisarvonta, johon voi osallistua 11.5.-16.8.2020 välisenä aikana. Enterprise Estonia on kampanjaan liittyvien henkilötietojen rekisterinpitäjä Eurooppalaisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) määrittelemissä puitteissa.

2. Kampanjan palkinto on automatka Virossa, sisältäen oikeuden käyttää Visit Estonian lehdistöautoa Virossa 10 päivän ajan, matkan tekemiseen tarvittavaa polttoainetta 300 euron arvosta sekä henkilölaivaliput Helsinki-Tallinna-Helsinki.

3. Kampanjan tavoitteena on tutustuttaa suomalaisille Viroa ja sen nähtävyyksiä sekä herättää mielenkiintoa maata kohtaan.

4. Kampanjaan voivat osallistua kaikki vähintään 18-vuotiaat Suomessa vakituisesti asuvat henkilöt, jotka eivät ole Viron kansalaisia. Järjestäjän ja sen yhteistyökumppaneiden, jotka ovat olleet mukana kampanjan toteuttamisessa, työntekijät eivät voi osallistua kampanjaan.

5. Kampanjaan ja palkinnon arvontaan osallistuminen edellyttää, että osallistuja täyttää osallistumislomakkeen ja merkitsee siihen koko nimensä sekä toimivan sähköpostiosoitteensa. Lisäksi osallistujan on hyväksyttävä www.visitestonia.com -sivuston eväste- ja tietosuojakäytännöt. Halutessaan hän voi, mutta hänen ei tarvitse, tilata Visit Estonian kuukausittaista uutiskirjettä.

6. Kampanjan yhteydessä lomakkeella kerättävien henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan alakohta "a" eli rekisteröityjän antama suostumus tietojensa säilyttämiseen ja käsittelyyn.

6. Henkilötietoja säilytetään (uutiskirjeiden lähettämistä varten) enintään viiden vuoden ajan.

7. Osallistujalla on oikeus peruuttaa suostumuksensa tietojensa säilyttämiseen tai käsittelyyn milloin tahansa ilman, että se vaikuttaisi ennen peruuttamista suoritettuun ja suostumukseen perustuneeseen henkilötietojen käsittelyyn.

8. Järjestäjä ei siirrä hallussaan olevia henkilötietoja kolmanteen maahan eikä kansainvälisille organisaatioille.

9. Kampanjan palkinnon voittaja julkistetaan viimeistään 31.08.2020 Visit Estonian suomenkielisellä Facebook-sivulla (tunnus @visitestonia.fi, virallinen nimi Löydä Viro, Visit Estonia, URL https://www.facebook.com/visitestonia.fi/).

10. Järjestäjä ottaa yhteyttä voittajan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen viiden (5) päivän kuluessa arvonnan tulosten julkistamisesta pyytääkseen voittajan etunimen, sukunimen, postiosoitteen, puhelinnumeron ja asuinmaan palkintoa koskevien tarkempien ohjeiden tai palkinnon lunastamiseen liittyvien asiakirjojen lähettämistä varten.

11. Kampanjan voittajan on vastattava järjestäjän viestiin tai otettava tähän yhteys 14 päivän kuluessa tulosten julkistamisesta, jotta hän olisi oikeutettu vastaanottamaan palkinnon. Järjestäjällä on oikeus arpoa uusi voittaja, mikäli kampanjan voittaja ei ole ottanut yhteyttä järjestäjään edellä ilmoitettuun määräaikaan mennessä.

12. Järjestäjältä kirjallisesti pyydetyn suostumuksen tapauksessa voittajalla on oikeus luovuttaa palkinto toiselle henkilölle, mikäli hänellä itsellään ei ole ajokorttia.

13. Kampanjan palkintoa ei voi vaihtaa toiseen tuotteeseen tai palveluun.

14. Osallistuja ei voi vaatia järjestäjää korvaamaan kampanjaan osallistumisesta aiheutuneita kustannuksia. 

15. Kaikki osallistujien ilmoittamat tiedot ovat luottamuksellisia, eikä järjestäjä julkaise tai jaa näitä tietoja kolmansien osapuolten kanssa ilman osallistujan suostumusta. Järjestäjä voi osallistujan suostumuksella käyttää tietoja itse tai jakaa niitä kolmansien osapuolten kanssa erityisiin markkinointiin, markkinatutkimuksiin, analysointiin tai muihin vastaaviin tarkoituksiin ja lisätä osallistujan Visit Estoniaan sähköisen uutiskirjeen tilaajaksi tietokannassaan. Osallistujalla on oikeus luopua uutiskirjeen tilaamisesta.

16. Järjestäjällä on oikeus muuttaa kampanjan sääntöjä ja/tai palkintoja ilmoittaen asiasta kampanjan sääntöjen sivulla.

17. Jos kampanjaan osallistuva henkilö ei ole noudattanut kampanjan sääntöjä, on ilmoittanut itsestään vääriä tai virheellisiä tietoja tai on syyllistynyt muihin sellaisiin virheisiin, jotka eivät johdu kampanjan järjestäjästä, vapautuu järjestäjä arvonnan järjestämisen tai palkintojen jakamatta jättämiseen liittyvästä vastuusta. Kampanjan järjestäjällä on yksipuolinen oikeus keskeyttää kampanja ja lopettaa palkintojen arpominen, jos sääntöjä on rikottu. Sama oikeus pätee ylivoimaisen esteen ilmetessä, jolloin järjestäjän ei tarvitse ilmoittaa tästä kampanjasivustolla.

18. Kaikki kampanjan toteuttamiseen liittyvät järjestäjän tekemät päätökset ovat lopullisia ja koskevat kaikkia osallistujia. Kaikki kampanjasta johtuvat erimielisyydet ratkaistaan voimassa olevien Viron lakien mukaisesti.

19. Kampanjaan ja/tai järjestäjän toimintaan liittyvät kysymykset, pyynnöt ja valitukset on lähetettävä sähköpostiosoitteeseen tourism@eas.ee seitsemän (7) päivän kuluessa arvonnan tulosten julkistamisesta. Henkilötietojen käsittelyä koskevat vaatimukset ja kysymykset pyydetään lähettämään Enterprise Estonian tietosuojavastaavalle osoitteeseen andmekaitse@eas.ee.

20. Kampanjan järjestäjä perehtyy esitettyihin pyyntöihin ja valituksiin seitsemän (7) päivän kuluessa niiden saamisesta, ja ilmoittaa päätöksestään lähettäjälle tämän ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

21. Facebook ei millään tavalla tue, osallistu, hallinnoi tai muulla tavoin liity tähän kampanjaan. Tiedot vastaanottaa järjestäjä eikä Facebook. Ilmoitettuja tietoja käytetään yksinomaan yhteyden ottamiseen voittajiin.

22. Osallistujalla on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä itseään koskeviin tietoihin pääsyä, niiden oikaisemista ja/tai poistamista sekä tietojen käsittelyn rajoittamista. Osallistujalla on myös oikeus siirtää tietonsa järjestelmästä toiseen.

23. Järjestäjän toiminnasta on tarvittaessa mahdollista valittaa Viron tietosuojaviranomaiselle.


Kampanja on saanut rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastolta.

Viimeksi päivitetty: 31.08.2020