Virolaisen leffavisan säännöt

Lähde: Mona Menets

Virolaisen leffavisan säännöt

Virolaisen leffavisan säännöt

1. Virolainen leffavisa 2020 (jäljempänä "kampanja"), on 21.10.–14.12.2020 järjestettävä myynninedistämiskampanja, jonka järjestää Enterprise Estonia (jäljempänä "järjestäjä"). Enterprise Estonia on yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen kerättyjen henkilötietojen hallinnoija.

2. Kampanjan palkinto on räätälöity, neljä päivää kestävä matka Viroon. Jaossa on kolme palkintomatkaa.

Virolaisen leffavisan palkinto on räätälöity neljäpäiväinen matka Viroon. Matka tulee toteuttaa Virossa vuonna 2021 järjestettävän, voittajan valitseman elokuvafestivaalin aikana. Valittavina ovat seuraavat elokuvafestivaalit:

  • Haapsalun kauhu- ja fantasiaelokuvafestivaali (huhtikuu)
  • Tarton rakkauselokuvafestivaali (elokuu)
  • Matsalun luontoelokuvafestivaali (syyskuu)
  • Tarton maailmanelokuvafestivaali (lokakuu)
  • Tallinnan Pimeiden öiden elokuvafestivaali (marraskuu)

Palkinto sisältää:

  • Meno-paluumatkat Tallinnaan kahdelle
  • Hotelliyöpymiset kolmeksi yöksi kahdelle
  • Elokuvafestivaalipassit kahdelle
  • Voittajan kanssa suunniteltava räätälöity aktiviteetti kahdelle

3. Kampanjan tarkoitus on esitellä virolaisia tai Viroon eri tavoin liittyviä elokuvia ja niiden kuvauspaikkoja.

4. Kampanja on avoin kaikille 18 vuotta täyttäneille.

5. Osallistuakseen kampanjaan ja palkintoarvontaan osallistujan on ilmoitettava etu- ja sukunimensä, toimiva sähköpostiosoitteensa sekä hyväksyttävä Enterprise Estonian eväste- ja tietosuojakäytännöt. Henkilötietojen käsittelyn ja säilyttämisen laillinen peruste on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta eli käyttäjän suostumus tietojensa käsittelyyn.

6. Henkilötietoja säilytetään 5 vuotta.

7. Osallistujalla on oikeus peruuttaa suostumuksensa tietojensa käsittelyyn milloin tahansa ilman, että se vaikuttaisi käsittelyn laillisuuteen ennen suostumuksen peruuttamista.

8. Järjestäjä ei luovuta henkilötietoja kolmansiin maihin eikä kansainvälisille järjestöille.

9. Kampanjan voittajat julkistetaan viimeistään 21.12.2020 Visit Estonian englannin- ja suomenkielisillä Facebook-sivuilla (englanniksi: @visitestonia, "Visit Estonia", https://www.facebook.com/visitestonia; suomeksi: @visitestonia.fi, "Löydä Viro, Visit Estonia", https://www.facebook.com/visitestonia.fi).

10. Järjestäjä ottaa yhteyttä voittajan antamaan sähköpostiosoitteeseen viiden päivän kuluessa arvontatulosten julkistamisesta selvittääkseen voittajan tarkemmat tiedot palkinnon järjestelyjä ja lähettämistä varten.

11. Voittajan on vastattava järjestäjän yhteydenottoon tai otettava järjestäjään itse yhteyttä 14 päivän kuluessa arvontatulosten julkistamisesta saadakseen palkinnon (kampanjan sääntöjen kohta 9). Mikäli voittaja ei vastaa annetussa ajassa, järjestäjällä on oikeus arpoa uusi voittaja.

12. Voittaja ei voi luovuttaa palkintoa eteenpäin. Mikäli voittaja ei halua käyttää palkintoa itse, järjestäjällä on oikeus arpoa uusi voittaja.

14. Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi, eikä muuksi tuotteeksi tai palveluksi.

15. Osallistuja ei voi pyytää järjestäjältä korvausta kampanjaan osallistumisen aiheuttamista kuluista.

16. Järjestäjän ja/tai sen yhteistyökumppanien työntekijät eivät voi osallistua kampanjaan.

17. Kaikki osallistujien luovuttamat tiedot pysyvät luottamuksellisina. Järjestäjä ei julkaise niitä ilman osallistujan suostumusta, eikä jaa niitä kolmansille osapuolille. Osallistujan suostumuksella järjestäjä voi käyttää tietoja itse tai jakaa niitä kolmansille osapuolille erityisiin markkinointitarkoituksiin, markkinatutkimuksiin, analyyseihin tai muihin vastaaviin tarkoituksiin. Osallistujan suostumuksella järjestäjä voi myös lähettää tälle kerran kuukaudessa Visit Estonian sähköisen uutiskirjeen, jonka tilaus osallistujalla on oikeus peruuttaa milloin tahansa.

18. Järjestäjällä on oikeus tehdä muutoksia kampanjan sääntöihin, mukaan lukien palkinnot, ilmoittamalla siitä kampanjasääntösivustolla.

19. Mikäli osallistuja on antanut itsestään vääriä tai virheellisiä tietoja tai ollut muuten noudattamatta kampanjan sääntöjä, sekä missä tahansa muussa järjestäjästä riippumattomassa ongelmatilanteessa, järjestäjää ei voida saattaa vastuuseen arvonnan ja palkintojenjaon peruuttamisesta. Järjestäjällä on yksipuolinen oikeus keskeyttää kampanja ja palkintojenjako ilmoittamalla siitä kampanjasivustolla, mikäli sääntöjä on rikottu tai mikäli järjestäjä on kohdannut muun ylivoimaisen esteen (force majeure).

20. Järjestäjä on päättänyt kampanjasta seuraavaa: Kaikki järjestäjän tekemät kampanjaan liittyvät päätökset ovat lopullisia ja koskevat kaikkia osallistujia. Kaikki kampanjaan liittyvät kiistat ratkaistaan Viron lainsäädännön mukaisesti.

21. Kampanjan järjestämiseen ja/tai järjestäjän toimintaan liittyvät vaatimukset ja kysymykset tulee lähettää osoitteeseen tourism@eas.ee seitsemän päivän kuluessa voittajien julkistamisesta. Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät vaatimukset ja kysymykset tulee lähettää tietosuojavastaavalle osoitteeseen andmekaitse@eas.ee.

22. Järjestäjä käsittelee vaatimukset seitsemän päivän kuluessa niiden vastaanottamisesta ja ilmoittaa päätöksestään vaatimuksen lähettäjän antamaan sähköpostiosoitteeseen.

23. Kampanja ei ole millään tavoin Facebookin sponsoroima, toteuttama tai hallinnoima. Annetut tiedot saa järjestäjä, ei Facebook. Tietoja käytetään ainoastaan yhteyden saamiseksi voittajiin.

24. Osallistujalla on oikeus pyytää henkilötietojen hallinnoijalta pääsyä omiin tietoihinsa sekä oikeus pyytää niiden muuttamista, poistamista tai käytön rajoittamista. Osallistujalla on myös oikeus olla hyväksymättä tietojen käsittely ja niiden siirtäminen järjestelmästä toiseen.

25. Osallistujalla on oikeus tehdä valitus Viron tietosuojaviranomaiselle.

Tätä hanketta tukee Euroopan aluekehitysrahasto.

Viimeksi päivitetty: 26.10.2020