Matkailutilastot

MAJOITUSTILASTO, TAULUKOT (Lähde: Viron matkailun edistämiskeskus)

MATKAILUTILASTO (Lähde: Viron Pankki)

MATKUSTAJAT TALLLINNAN SATAMASSA (Lähde: Tallinnan satama)

VUOSIKATSAUKSET (Lähde: Viron matkailun edistämiskeskus)

TALLINNAN ULKOMAALAISET MATKAILIJAT (lähde: Visittallinn)

SUOMALAISTEN MATKAILU (Lähde: Suomen tilastokeskus):