Kerdlas osta

Kerdlas ostas vēsture ir cieši saistīta ar Kerdlas tekstila fabrikas vēsturi. Kerdlas osta tika uzbūvēta ar mērķi, lai atvieglotu fabrikas izejvielu un gatavās produkcijas transportēšanu. Kerdlas osta ir datēta ar 1849. gadu, bet 1944. gadā Otrā Pasaules kara laikā osta tika iznīcināta. No ostas ēkām mūsdienās ir saglabājušās Kerdlas vilnas fabrikas noliktava un klēts. 

Kerdlas ostā rekonstrukcijas darbi tika uzsākti 2012. gadā, būvniecības darbi tika pabeigti 2013. gada beigās. Jaunbūvētajā ostā ir 80 piestātnes vietas. Osta ir pasargāta no visiem vējiem, ostā ir pieejami arī dažādi ostas pakalpojumi.

Kerdlas ostas koordinātas: 59°00.62″ N; 22°45.26″ E

State Port Register

Kerdlas ostas vēsture ir cieši saistīta ar Kerdlas tekstila fabrikas vēsturi. Kerdlas osta tika uzbūvēta ar mērķi, lai atvieglotu fabrikas izejvielu un gatavā

Aprīkojums un ērtības
Newsletter