Kärdla hamn

Historian av Kärdla hamn är nära knuten till Kärdla ylletygsfabrik och hamnen byggdes just för att göra det enklare att leverera råvaror och färdig produktion till och från fabriken. Kärdla hamn etablerades år 1849, men hamnen ruinerades under den 2:a världskriget år 1944. Av hamnsbyggnaderna finns idag kvar Kärdla ylletygsfabrikens lager och ladugård .

Renoveringen av Kärdla hamn startades år 2012 och byggarbetena avslutades i slutet av 2013. I den nya hamnen finns kajplatser för 80 båtar. Hamnen är skyddad från alla vindar, olika hamntjänster finns tillgängliga.

Kärdla hamns koordinater är: 59°00.62″ N; 22°45.26″ E

State Port Register

Historian av Kärdla hamn är nära knuten till Kärdla ylletygsfabrik och hamnen byggdes just för att göra det enklare att leverera råvaror och färdig produktion till och från fabriken. Kärdla hamn etablerades år 1849, men hamnen rui

Egenskaper och utrustning