Strūves ģeodēziskā loka Veiveres punkts

1827. gadā Frīdriha Georga Vilhelma Strūves vadībā tika izmērīta Simunas-Veiveres bāzes līnija. Bāzes līnijas beigu punkts Veiverē ir apzīmēts ar kaļķakmens pamatiem. Simunas-Veiveres bāzes līnijas mērīšana ir daļa no meridiāna loka mērījumiem, kas veikti 1816. – 1855. gadā, un kuru mērķis bija noskaidrot Zemes izmēru un formu.

Kopš 2020. gada 12. jūnija Veiveres vējdzirnavu trijos stāvos ir atvērta izstāde, kurā apkopots stāsts par Strūves ģeodēziskā loka mērījumiem, kas iekļauti UNESCO pasaules mantojuma sarakstā.

1827. gadā Frīdriha Georga Vilhelma Strūves vadībā tika izmērīta Simunas-Veiveres bāzes līnija. Bāzes līnijas beigu punkts Veiverē ir apzīmēts ar kaļķakmens pamatiem. Simunas-Veiveres bāzes līnijas mērīšana ir daļa no meridiāna loka mērījumiem, kas v

Aprīkojums un ērtības
Newsletter