Tallinas Kunga apskaidrošanās baznīca

Igaunijas Apustuliskā Pareizticīgo baznīca ir celta 13. gadsimtā. Tā ir viduslaiku Svētā Mikaēla  sieviešu klostera baznīca, kas 1732. gadā tika pārbūvēta par Kunga Apskaidrošanās vadošo baznīcu.

Pasakaini skaists barokāls, vairāk nekā 290 gadus vecs ikonostass (1720) ir viens no ievērojamākajiem baroka laika mākslas darbiem Igaunijā un vienlaicīgi arī viens no vecākajiem ikonostasiem, kas saglabājies līdz mūsdienām.  Svētā Mocekļa bīskapa Platona atdusas vieta atrodas baznīcā, bet piemineklis - baznīcas dārzā. Zvanu tornī atrodas Tallinas baznīcu vecākais zvans, kas padara banzīcu par vēl īpašāku.  

Skatīt arī 360 panorāmu.

Igaunijas Apustuliskā Pareizticīgo baznīca ir celta 13. gadsimtā. Tā ir viduslaiku Svētā Mikaēla  sieviešu klostera baznīca, kas 1732. gadā tika pārbūvēta par Kunga Apskaidrošanās vadošo baznīcu.

Pasakaini skaists

Aprīkojums un ērtības
Newsletter