Vastselīnas baznīca

Vastselīnas pils tika būvēta 1342. gadā. No Zviedrijas troņa tika nodota pavēle pie Vastselīnas pils kapelas piebūvēt vēl vienu baznīcu ārpus pils. Jaunā baznīca tika iesvētīta par Sv. Katrīnas baznīcu. Baznīcu kopā ar pili iznīcināja Krievijas artilērijas ugunis. Tika uzbūvēta vēl viena baznīca un nekavējoties tika uzsākta jaunas akmens baznīcas būve.  Von Liphardt  ziedoja baznīcai pie Kesslera izgatavotas ērģeles  un altāra gleznu, ko bija gleznojis barons Maydells. Vastselīnas baznīca tika pārbūvēta pēc arhitekta Pohlmaņa plāna. 1911. gadā baznīca saņēma jaunas ērģeles, kuras izgatavoja brāļi Kriisas. Dievkalpojumi notiek svētdienās.

Vastselīnas pils tika būvēta 1342. gadā. No Zviedrijas troņa tika nodota pavēle pie Vastselīnas pils kapelas piebūvēt vēl vienu baznīcu ārpus pils. Jaunā baznīca tika iesvētīta par Sv. Katrīnas baznīcu. Baznīcu kopā ar pili iznīcināja Krievijas artil

Aprīkojums un ērtības
Newsletter