Vastseliina kyrka

Vastseliina fästning byggdes år 1342. Från den svenske kungen kom order om att som komplement till fästningens kapell, bygga en kyrka utanför fästningen. Den nya kyrkan helgades som den heliga Katarinas kyrka. Kyrkan förstördes tillsamman med fästningen av ryska styrkors kanoneld. En ny kyrka började genast byggas, i sten. Von Liphardt skänkte kyrkan en orgel tillverkad av Kessler och en altartavla målad av baron Maydell. Vastseliina kyrka byggdes om 1911 efter arkitekt Pohlmanns ritningar och fick då också en ny orgel tillverkad hos bröderna Kriis. Gudstjänst på söndagar.

Vastseliina fästning byggdes år 1342. Från den svenske kungen kom order om att som komplement till fästningens kapell, bygga en kyrka utanför fästningen. Den nya kyrkan helgades som den heliga Katarinas kyrka. Kyrkan förstördes tillsamman med fäst

Egenskaper och utrustning